🇬🇧 English🇬🇷 Ελληνικά

Ενημέρωση για την προστασία προσωπικών δεδομένων & τη χρήση των Cookies

Ενημέρωση για την προστασία προσωπικών δεδομένων

Ιστότοπος [www.procosparty.com]

Η παρούσα αφορά στην επεξεργασία δεδομένων που γίνεται μέσω του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας μας στη διεύθυνση https://www.procosparty.com (εφεξής "Ιστότοπος") και απευθύνεται στους επισκέπτες της, που νοούνται ως "υποκείμενα των δεδομένων" όπως αναφέρεται κατωτέρω.

Χρήσιμοι ορισμοί

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, χρησιμοποιούμε τους κατωτέρω όρους που έχουν την αντιστοίχως αναφερόμενη έννοια:

α) "Προσωπικά δεδομένα": Οι πληροφορίες που ταυτοποιούν ή μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου (όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας κλπ.) το οποίο καλείται "υποκείμενο των δεδομένων".

β) "Επεξεργασία": Η συλλογή των Προσωπικών Δεδομένων καθώς και κάθε άλλη πράξη που διενεργείται σε αυτά, όπως η καταχώριση, οργάνωση, αποθήκευση, μεταβολή, αναζήτηση, διαβίβαση, διαγραφή κλπ.

γ) "Υπεύθυνος Επεξεργασίας": Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή ή άλλος φορέας που -αυτοτελώς ή από κοινού με άλλους- καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο Επεξεργασίας και ευθύνεται από την αιτία αυτή έναντι των υποκειμένων των δεδομένων.

δ) "Αρχεία Καταγραφής" (Data logs): Ηλεκτρονικά αρχεία της κίνησης του Ιστότοπου που καταγράφονται στον εξυπηρετητή μας (server).

ε) "Ιχνηλάτες" (cookies): Μικρά αρχεία δεδομένων σε μορφή κειμένου που χρησιμοποιεί ο Ιστότοπος και εγκαθίστανται στην ηλεκτρονική συσκευή που χρησιμοποιείτε για την πρόσβασή σας στο διαδίκτυο (προσωπικός υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο, ταμπλέτα κλπ.).

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος για τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω του Ιστότοπου είναι η εταιρεία μας «ΠΡΟΚΟΣ ΑΕ», με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε στην εξής διεύθυνση: Οινόφυτα Βοιωτίας 32011 - 56ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Χαλκίδας – e-mail: privacy@procos.gr.


Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και νομικές βάσεις

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα

Η εταιρεία μας δεν συλλέγει αμέσως προσωπικές πληροφορίες σας μέσω του Ιστότοπου, αλλά μόνο τα τεχνικά αναγνωριστικά στοιχεία που συλλέγονται από όλους τους ιστότοπους διεθνώς, όπως η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ip address), ο τύπος φυλλομετρητή (browser), το λειτουργικό σύστημα και οι παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου που χρησιμοποιείτε, οι σελίδες και σύνδεσμοι του Ιστότοπου που επιλέγετε κλπ.


Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία για όσο καιρό είναι απαραίτητο για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του Ιστότοπου δυνάμει του έννομου συμφέροντός μας να διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη λειτουργία του Ιστότοπου.

Συμπληρωματικά στα ως άνω αναφερόμενα δεδομένα, κατά την χρήση του Ιστοτόπου, αποθηκεύονται στη συσκευή που χρησιμοποιείτε cookies, δηλαδή μικρά αρχεία δεδομένων σε μορφή κειμένου (text files). Επισημαίνεται ότι ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί μόνον εκείνα τα cookies που είναι απαραίτητα για την λειτουργία του και τα οποία δεν είναι δυνατόν να απενεργοποιηθούν. Τα “απαραίτητα cookies” διαγράφονται όταν αποσυνδεθείτε ή κλείσετε τον περιηγητή, εκτός από την προτίμηση σας για τα cookies για αυτό τον Ιστότοπο. Η εταιρεία μας δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται με άλλο τρόπο πληροφορίες από συγκεκριμένα cookies που δεν είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του Ιστότοπου (μη υποχρεωτικά cookies) εκτός αν συμφωνήσετε να εγκατασταθούν παρέχοντας τη συγκατάθεσή σας μέσα από την πλατφόρμα που χρησιμοποιούμε για τη διαχείρηση αυτών. Μπορείτε να έχετε ανα πάσα στιγμή προσβαση σε αυτή, κλικάροντας στο μπλε εικονίδιο που βρίσκεται στην αριστερή κάτω γωνία της οθόνης σας.

Πληροφορίες που καταχωρείτε

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και/ή να ζητήσετε ένα κατάλογο και/ή να εγγραφείτε για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο μας (newsletter) θα συλλεχθούν επιπλέον συγκεκριμένα δεδομένα τα οποία εσείς οι ίδιοι θα καταχωρήσετε (ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο, εταιρεία, ερώτηση) στις συγκεκριμένες ενότητες [βλ. “CONTACT”, “BROCHURE REQUEST”, “Join Our Newsletter” και τα οποία είναι απαραίτητα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Η συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας [για περισσότερες πληροφορίες βλ. τις αντίστοιχες ενότητες].

Αν θέλετε να μας στείλετε το βιογραφικό σας, τα προσωπικά δεδομένα που εσείς οι ίδιοι θα καταχωρήσετε (ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο, CV, μήνυμα) θα υποβληθούν σε επεξεργασία για την πιθανή σύναψη σύμβασης εργασίας μαζί σας [για περισσότερες πληροφορίες βλ. ενότητα “CAREERS”].

Σύνδεσμοι σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων & μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Ο Ιστότοπoς ενδέχεται να συμπεριλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους διαδικτυακούς τόπους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που υπάγονται σε άλλους Υπεύθυνους Επεξεργασίας και οι οποίοι πιθανόν να προβούν σε επεξεργασία δεδομένων σας, για την οποία η εταιρεία μας δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη.

Τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσετε μαζί μας: Οινόφυτα Βοιωτίας 32011 - 56ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής οδού Αθηνών- Χαλκίδας - e-mail: privacy@procos.gr, για να πληροφορηθείτε αν η εταιρεία μας επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σας μέσω του Ιστότοπου και σε καταφατική περίπτωση να ζητήσετε τη διόρθωση, την αλλαγή ή τη διαγραφή τους ή τον περιορισμό της Επεξεργασίας, όπως ειδικότερα προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

Επίσης, δικαιούστε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (https://www.dpa.gr/, Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αμπελόκηποι, τηλ.: 2106475600).

Αναθεωρήσεις

Σε περίπτωση αλλαγών στη λειτουργία του Ιστοτόπου που επηρεάζει την Επεξεργασία, η εταιρεία μας θα τροποποιήσει αντίστοιχα την παρούσα Ενημέρωση και θα την αναρτήσει στον Ιστότοπο, ώστε να ενημερωθείτε σχετικά και να μπορείτε να ασκείτε αποτελεσματικά τα δικαιώματά σας

Δήλωση Cookie

Αυτή η δήλωση για τα Cookies, εξηγεί πώς η εταιρεία ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε. ("εμείς", "μας", και "δική μας") χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες ώστε να σας αναγνωρίζει όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο μας ("Website"). Εξηγεί ποιές είναι αυτές οι τεχνολογίες και γιατί τις χρησιμοποιούμε, όπως επίσης και τα δικαιώματά σας στον έλεγχο αλλά και τη χρήση τους.

Αυτός ο πίνακας με τα Cookies δημιουργήθηκε και ανανεώθηκε από την πλατφόρμα διαχείρησης Cookies CookieFirst .

Πώς μπορώ να ελέγχω τα Cookies;

Έχετε το δικαίωμα να αποφασίσετε αν θα αποδεχτείτε ή θα απορρίψετε τα cookies. Μπορείτε να ορίσετε ή να τροποποιήσετε τα στοιχεία ελέγχου του προγράμματος περιήγησής σας για αποδοχή ή απόρριψη cookies. Εάν επιλέξετε να απορρίψετε τα cookies, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, αν και η πρόσβασή σας σε ορισμένες λειτουργίες και περιοχές του ιστότοπού μας ενδέχεται να είναι περιορισμένη. Καθώς τα μέσα με τα οποία μπορείτε να αρνηθείτε τα cookies μέσω των στοιχείων ελέγχου του προγράμματος περιήγησής σας διαφέρουν από πρόγραμμα περιήγησης σε πρόγραμμα περιήγησης, θα πρέπει να επισκεφτείτε το μενού βοήθειας του προγράμματος περιήγησής σας για περισσότερες πληροφορίες.

Πόσο συχνά θα ανανεώνεται αυτή τη δήλωση για τα Cookies;

Ενδέχεται να ενημερώνουμε αυτή τη Δήλωση Cookies κατά καιρούς προκειμένου να αντικατοπτρίζουμε, για παράδειγμα, αλλαγές στα cookies που χρησιμοποιούμε ή για άλλους λειτουργικούς, νομικούς ή ρυθμιστικούς λόγους. Σας παροτρύνουμε να διαβάζετε αυτήν τη Δήλωση Cookies τακτικά, για να είστε ενημερωμένοι σχετικά με τη χρήση των cookies και των σχετικών τεχνολογιών από μέρους μας.

Πώς μπορώ να μάθω περισσότερες πληροφορίες;

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την πολιτική cookies της Εταιρείας, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας την ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε., 56ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Χαλκίδας, Οινόφυτα Βοιωτίας, 32011, Ελλάδα, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@procos.gr, ή στο τηλέφωνο: +30 2262031434, ή με φαξ: +30 2262030869, +302262030870

Page 1